poniedziałek, 26 marca 2012

Sztuka i agorafilia

Przez wszystkie sezony The L Word przewijają się dyskusje nad sztuką współczesną i jej rolą w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych, które urastają do rangi jednego z najważniejszych problemów dyskursywnych, poruszanych w serialu. Anna Kołos, doktorantka IFP UAM, w swoim referacie Sztuka i agorafilia. Na marginesie "The L Word" proponuje umieścić związki sztuki i polityki w obrębie wyżej wymienionej kategorii w odniesieniu do agonistycznej koncepcji demokracji.

Rys. Ola Szmida

2 komentarze: